by pluspolimer pluspolimer

Birçok sektör 2016 yılını düşüş ile kapatırken, yükseliş ivmesini koruyan plastik sektörü, yurt içi talebin etkisiyle %4 büyüme kaydeden bir ekonomi haline geldi. Sektörün 2016 yılı plastik mamul ihracatı ise miktar bazında 1,55 milyon ton, değer bazında 4,10 milyar dolar oldu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), plastik sektörünün 2016 yılındaki performansını değerlendiren bir rapor hazırladı. Çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6 bin 500 civarında üretici firmanın faaliyet gösterdiği plastik sektörü, 2016 yılında ülke ekonomisine 13 milyar dolarlık katkı sağladı. Sektör, geçtiğimiz yıl yakaladığı başarılı üretim grafiği ile Avrupa’daki ikinciliğini, dünyadaki altıncılığını korudu.


Plastik mamul üretimi

Plastik sektörü 2016 yılında üretimde büyümeyi sürdürdü. Sektörün 2016 yılında mamul üretimi bir önceki yıla göre miktar bazında %3,5 artış ile 8,9 milyon tona yükseldi. Değer bazında ise %3 artış ile 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı plastik mamul üretimi içinde 3,5 milyon tonla plastik ambalaj malzemeleri ilk sırada yer alırken; bu ürün grubunu 1,9 milyon tonla yapı ve plastik inşaat malzemeleri takip etti.

Söz konusu üretimle kapasitesini %72 oranında kullanan sektörün, geçen yıl iç pazardaki tüketimi miktar bazında önceki yıla göre %4 oranında artarak 7,9 milyon tona yükseldi. İç tüketimin yaklaşık 3,9 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalıyla dolaylı olarak dış pazarlara satıldı. Kalan 3,9 milyon tonluk kısım ise iç pazarda doğrudan tüketicilere ulaştı.

2016 yılında sektörün makine teçhizat yatırımı önceki yıla oranla %5 artışla 880 milyon dolara ulaştı. Yatırımların %35’ini presler ve diğer makinalar, %21’ini enjeksiyon makineleri, %19’unu aksam ve parçalar, %17’sini ekstrüzyon makineleri, %5’ini termoform makineleri ve %3’ünü şişirme makineleri oluşturdu.


En fazla plastik mamul ihracatı Irak’a

Türk plastik sektörünün mamul ihracatı, geçen yıl 2015’e kıyasla miktar ve değer bazında geriledi. Miktar bazında ihracat %2 düşüşle ile 1,5 milyon ton, değer bazında ihracat %5 düşüşle 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2016’da plastik sektörünün en çok plastik mamul ihracatı yaptığı ülkeler; Irak, Almanya, İngiltere, Fransa ve İsrail olarak sıralanırken, plastik mamulde net ihracatçı konumda olan Türkiye, geçen yıl 1,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

“Büyüme için ekonomi odaklanması gereken nokta”

Türk plastik sektörünün 2016’taki performansını değerlendiren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz gelişmelerin tüm sektörlere olduğu gibi plastik sektörüne de negatif yansıdığını bildirdi. Eroğlu, “Özellikle küresel ticaretteki daralma, emtia fiyatlarındaki düşüş ve en önemli ihracat pazarlarımızdaki savaş ortamı ticari faaliyetlerimizi olumsuz etkiledi. Ancak tüm bu sorunlara rağmen sektörümüz üretim, ihracat ve tüketimde artışı yakaladı. 2016 yılında plastik mamullerde üretim artışı, iç pazar tüketimi ve dolaylı ihracattan kaynaklandı” dedi.